Tapmaca

0 Comments

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının geniş yayılmış olan şəkillərindən biri də tapmacalardır. Tapmaca — insanın zehni qabiliyyətini, ağlının çevikliyini yoxlamaq məqsədilə yaradılan ədəbi janrdır. Bu oyunda siz boş vaxtlarınızı məntiqli düşünərək…

Continue reading

Quiz of Knowledge Game

0 Comments

Features overview5.000+ trivia questions spread over 5 levels of difficulty16 categories of knowledge including, history, sports, geography, technology and many more3 livesWorld leaderboardAchievementsOffline playableFrequent updates with new questions and categories…

Continue reading

Ouija 3D

0 Comments

** Aplicación en español. ** ¿Quieres abrir un portal de comunicación con fantasmas? ¿Te atreverás a descubrir qué personajes terroríficos se esconden detrás de este tablero? El mundo de los…

Continue reading